Kryštalická hydroizolácia betónu

Kryštalické hydroizolačné výrobky ISOMAT obsahujú špeciálne aktívne chemické zlúčeniny, ktoré reagujú pri kontakte s vlhkosťou a hydroxidom vápna v betóne a tým vytvárajú nerozpustné väzby (kryštály). Tieto kryštály blokujú kapilárne póry a utesňujú trhliny v betóne čím zároveň zabraňujú vniknutiu vody a iných kvapalín do betónu. Kryštály migrujú pozdĺž pórov a kapilár hlboko do vnútra betónu, kde zostávajú trvalo aktívne a ich účinok nie je ovplyvnený mechanickým poškodením betónu alebo vplyvom prostredia.

Kryštálická izolácia betónu ponúka tieto výhody:

 • Vodotesnosť betónu proti tlakovej vode z pozitívnej aj negatívnej strany betónu.

 • Podstatné zníženie kapilárnej nasiakavosti vodou. Kryštály utesňujú kapilárne póry alebo trhliny až do šírky 0,4 mm, aj tie ktoré sa objavia až po aplikácii výrobku.

 • Kryštály zostanú trvalo aktívne  po celú dobu životnosti stavby a preto neustále ochraňujú konštrukciu pred prítomnosťou vody.

 • Zachovávajú paropriepustnosť betónu.

 • Chánia oceľovú výstuž pred koróziou.

 • Zabezpečujú nepriechodnosť vzduchu. 

 • Vodotesnosť betónu nie je ovplyvnená možným mechanickým poškodením povrchu, drobnými prasklinami a pod.

 • Chránia betón pred karbonizáciou (zabraňujú pôsobeniu CO, CO2, SO2 a NO2 a pod.).

 • Kompatibilná so všetkými typmi portlandského cementu. 


Výhody práce s kryštálickou izoláciou:

 • Poskytuje výraznú cenovú úsporu. Úsporu dosahuje nižšou cenou samotnej hydroizolácie a rovnako tým, že technologicky uľahčuje prácu a skracuje čas výstavby.

 • Zjednodušuje prácu  na spodnej stavbe konštrukcie tak, že eliminuje potrebu membránových izolácií a tým aj  riešenie problematických detailov napájania membránových izolácií.

 • Aplikácia je možná z hľadiska vodného tlaku na obe strany betónového povrchu (negatívnu aj pozitívnu).

 • Poskytuje výrazné urýchlenie prác aj v zimnom období. Nevyžaduje suchý povrch betónu pred aplikáciou ani vyrovnávanie povrchu do hladka.

 • Nie je možné ho mechanicky poškodiť, a tým nevyžaduje ochranu pred zásypom. Po aplikácii sa stane neoddeliteľnou vnútornou súčasťou betónu. Je objemovo stály, trvalý a neopotrebováva sa.

 • Zabezpečuje utesnenie zmrašťovacích trhlín až do šírky 0,4 mm a tým skracuje dobu inštalácie výstuže a zjednodušuje betonáž.


Použitie kryštalickej hydroizolácie je všestranné. Odporúča sa do všetkých typov betónu, ktoré budú trvalo alebo dočasne v kontakte s vodou ako sú napríklad základy, pivnice, nádrže na vodu, tunely, kanály, kanalizácie, bazény atď. Kryštalické izolačné produkty ISOMAT kombinujú dve akcie; vodotesnosť a opravu, čím ponúkajú kompletné riešenie ako pre nové tak aj pre staré štruktúry.


Kryštalické produkty ISOMAT

 

AQUAMAT-PENETRATE (stierka):

Cementová, kryštalická hydroizolácia vo forme uzatváraciej stierky. Preniká do betónu a ten následne hydroizoluje. Kryštalizácia zostáva stále aktívna a preto priebežne chráni stavbu od akejkoľvek prítomnosti vody.

Certifikácia CE podľa EN 1504-2 ako stierka pre ochranu betónových povrchov.

          

AQUAMAT-ADMIX (prísada):

Hydroizolačná prísada do betónu, ktorá sa vo forme prášku pridá do betónu pri jeho výrobe a vytvorí v ňom nerozpustné kryštalické zlúčeniny. Zabezpečuje hydroizoláciu betónu, ale nemá vplyv na jeho paropriepustnosť.

Certifikácia CE podľa EN 934-2 ako vodeodolná prímes do betónu.

 

 Spotreba:      
 1,5 kg/m2

 Balenie
 20 kg

     

 Spotreba:          
 1-2kg na 100kg cementu

 3-6kg na 1m3 betónu


 Balenie
 20kg

   

  DUROCRET-PENETRATE (malta):

  Špeciálna kryštalizujúca cementová malta na sanáciu a hydroizoláciu betónových povrchov. Tiež môže byť použitá pre hydroizoláciu betónových prvkov napadnutých vlhkosťou alebo tlakovou vodou.

  Certifikácia CE podľa EN 1504-3 ako opravná malta pre betónové prvky.

              
   

   Spotreba:      
   17,0 kg/m²/cm
    hrúbky vrstvy

   Balenie
   25 kg